Oikeusministeriö esittää: Alle 2000 euron pikavipeille korkokatto

7.9.2012

Oikeusministeriö on saanut valmisteltua hallituksen esityksen kuluttajansuojalain muutoksista, joiden tarkoituksena on merkittävästi vähentää pikalainoista perittäviä kuluja. Esityksessä alle 2000 euron suuruisille luotoille määrättäisiin korkokatto, joka olisi korkolaissa kulloinkin määritelty viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Tällä hetkellä tämä korkein perittävä vuosikorko olisi siten 51%.

Suomen pienlainayhdistyksen mukaan korkokatto toteutuessaan lopettaisi alle 2000 euron luottojen tarjoamisen kokonaan, koska luotonhakijalta perittävissä olevat kulut eivät kattaisi enää edes luottohakemuksen käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.

Lakimuutoksiin sisältyy myös pykälä, jolla luotonantajaa velvoitettaisiin nykyistä paremmin selvittämään luotonhakijan maksukykyä esimerkiksi hakijan tulojen ja muiden tietojen osalta. Lisäksi maksullisten tekstiviestien käyttö luotonhaussa halutaan kieltää kokonaan.

Oikeusministeriö perustelee ehdotettuja lakimuutoksia mm. sillä, että vuodesta 2005 pienlainojen tultua markkinoille ovat pieniin kulutusluottoihin liittyvien velkomistuomioiden määrät kasvaneet huomattavasti. Erityisesti tuomioiden määrä on kasvanut 20-25-vuotiaiden ikäluokassa.

Lakien voimaantulosta mahdollisen eduskunnan hyväksynnän jälkeen ei vielä annettu tarkempaa tietoa. Ainakin korkokaton voimaantulolle määritellään jonkinlainen - todennäköisesti vähintään puolen vuoden pituinen - siirtymäaika.

Arvostele uutinen:
Oikeusministeriö esittää: Alle 2000 euron pikavipeille korkokatto
4 / 5 (282 arviota)